http://kongre2019.toraks.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/toraks2019-banner-en.jpg
 • KURS 1 OLGULARLA DÜZELMEYEN ASTIMA YAKLAŞIM
 • KURS 2 HAVA KİRLİLİĞİNDE 3N: NEDİR, NE ARAŞTIRILIR, NASIL ARAŞTIRILIR
 • KURS 3 PEDİATRİK NIV KURSU
 • KURS 4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA – MUTFAKTAN SOFRAYA VERİ
 • KURS 5 TORAKS TRAVMALARINA YAKLAŞIM
 • KURS 6 TEMEL KLİNİK SORUNLARA PRATİK ÇÖZÜMLER
 • KURS 7 GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANINDAN İŞYERİ HEKİMİ (İYH) NE İSTER?
 • KURS 8 TOPLUMDA, HASTANEDE VE BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ BİREYLERDE VİRAL VE FUNGAL PNÖMONİLER
 • KURS 9 OLGULARLA İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
 • KURS 10 AKCİĞER KANSERİNDE GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
 • KURS 11 TORAKS RADYOLOJİSİ
 • KURS 12 AKCİĞER TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 • KURS 13 TÜTÜN KONTROL KURSU
 • KURS 14 TANIDAN TEDAVİYE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KURSU
KURS 1 OLGULARLA DÜZELMEYEN ASTIMA YAKLAŞIM
Saat KURS 1
OLGULARLA DÜZELMEYEN ASTIMA YAKLAŞIM
KURS BAŞKANLARI: GÜLFEM ÇELİK, ÖMÜR AYDIN
08:30 – 09:00 Açılış konuşmaları
Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Gülfem Çelik, Ömür Aydın
09:00 – 09:15 Zor astım olgu sunumu
Ebru Çelebioğlu
09:15 – 09:45 Zor astım ve ayırıcı tanı
Bülent Bozkurt
09.45 – 10:00 Fenotip ve endotip özellikleri belirgin astım olguları
Leyla Pur Özyiğit
10:00 – 10:30 Ağır astımda fenotipleme / endotipleme
Gülfem Çelik
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:00 Komorbiditeleri olan astım olgusu
Metin Keren
11:00 – 11:30 Ağır astımda komorbiditelerin yönetimi
Yavuz Demirel
11.30 – 11:45 Tedaviye uyumsuz astım olgusu
Zeynep Sözener
12:15 – 12:45 İnhalasyon teknikleri, tedaviye uyumun astım tedavisindeki yeri
Füsun Yıldız
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:45 Basamak çıkılan bir astım olgusunun seyri
Ayşe Baççıoğlu
13:45 – 14:15 Ağır astımda kılavuza göre tedavi
Serhat Çelikel
14:15 – 14:30 Allerjik astımlı kontrolsüz astım olgusu
Gülden Paşaoğlu
14:30 – 15:00 Omalizumab tedavisi, kime ne zaman
Dane Ediger
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Eozinofilik kontrolsüz astım olgusu
İnsu Yılmaz
15:30 – 16:00 Astımda yeni biyolojik ajanlar
Sevim Bavbek
16:00 – 16:30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 2 HAVA KİRLİLİĞİNDE 3N: NEDİR, NE ARAŞTIRILIR, NASIL ARAŞTIRILIR
SAAT KURS 2
HAVA KİRLİLİĞİNDE 3N: NEDİR, NE ARAŞTIRILIR,
NASIL ARAŞTIRILIR
KURS BAŞKANLARI: NİLÜFER AYKAÇ,  ALİ KOCABAŞ
08:00 – 08:30 Tanışma, Beklentilerin Alınması
Programın Tanıtılması
Nilüfer Aykaç, Ela Erdem Eralp
08:30 – 09:00 Hava Kirliliği ve Sağlık
Nilüfer Aykaç
08:45 – 09:00 Ulusal Hastalık Yükü
Ahmet Uğur Demir
09:00 – 09:30 İç Ortam ve Kişisel Örnekleme
(Nedir, Nasıl Ölçülür)
Eftade Gaga
09:30 – 10:00 Dış Ortam Kirleticiler
(Nedir, Nasıl Ölçülür)
Ozan Devrim Yay
10:00 – 10:30 Hava Kirliliğini Sahada Araştırmak
(Olanaklar & Sorunlar)
Kayıhan Pala
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:00 Türkiye’de Hava Kirliliği
Haluk Çalışır
11:00 – 12:30 Araştırmalarda Hangi Ölçüm Metotları Daha İşlevsel?
Ozan Devrim Yay, Eftade Gaga, Ahmet Uğur Demir, Cavit Işık Yavuz
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Saha Araştırması Planlayalım
Ahmet Uğur Demir
14:00 – 15:00 Çanakkale Saha Araştırması
Çağla Pınar Taştan, Coşkun Bakar
Çukurova Saha Araştırması
Pelin Duru Çetinkaya, Gamze Varol
Yatağan Saha Araştırması
Sebahat Genç, Cavit Işık Yavuz
Zonguldak Saha Araştırması
Meltem Tor, Kayıhan Pala
15:00 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 16:00 Grup Sözcülerinin Sunumları
Ahmet Uğur Demir
16:00 – 16:15 Bilgi Temelli Savunuculuk
Elif Dağlı
16:15 – 16:30 Eve Ne Götürelim?
Ali Kocabaş
16:30 – 16:45 Geri Bildirim ve Katılım Belgesi
Nilüfer Aykaç, Haluk Çalışır
KURS 3 PEDİATRİK NIV KURSU
SAAT KURS 3
PEDİATRİK NIV KURSU
KURS BAŞKANLARI: UĞUR ÖZÇELIK, SEDAT ÖKTEM
08:00 – 08:15 Açılış konuşmaları
Uğur Özçelik, Sedat Öktem
08:15 – 08:45 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Uğur Özçelik, Sedat Öktem
08:45 – 09:15 NIV Endikasyonlar, çalışma prensipleri cihazlar, yeni teknolojiler
Sedat Öktem
09:15 – 09:45 Akut solunum yetmezliğinde NIV kullanımı
Yasemin Gökdemir
09:45 – 10:15 Pediatrik yoğunbakımda invaziv ventilasyondan NIV’a geçiş
Velat Şen
10:15 – 10:30 Olgu Sunumu
Emine Atağ
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Nöromüsküler Hastalıkta (NMH) ne zaman NIV başlayalım?
Arif Kut
11:15 – 11:45 Kistik fibroziste (KF) NIV kullanımına ne zaman başlayalım?
Ebru Yalçın
11:45 – 12:15 Infantlarda NIV kullanımı
Ela Erdem Eralp
12:15 – 12:30 Olgu Sunumu
Ayşe Atabek
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:55 Restriktif akciğer hastalıklarına yol açan göğüs ve omurga defektlerinde NIV kullanmı
Nagehan Emiralioğlu
13:55 – 14:20 NIV komplikasyonu nelerdir?
Saniye Girit
14:20 – 14:45 NIV monitorizasyonu nasıl yapılmalı?
Tuğba Şişmanlar
14:45 – 15:00 Olgu sunumu
Ali Özdemir
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:35 Pediatrik OSAS da NIV tedavisinin yeri
Ayşe Tana Aslan
15:35 – 15:55 NIV kullanımında kompliyansı nasıl artırabiliriz?
Sevgi Pekcan
15:55 – 16:10 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA – MUTFAKTAN SOFRAYA VERİ
SAAT KURS 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA – MUTFAKTAN SOFRAYA VERİ
KURS BAŞKANLARI: ALİ NAYCI, FİGEN DEVECİ
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Özge Yılmaz
09:00 – 09:30 Araştırma sorusu ve Hipotez oluşturma
Özgecan Kayalar
09:30 – 10:00 Çalışma Dizaynları ve Kullanım Alanları: Kohort ve Kesitsel çalışma
Zuhal Karakurt
10:00 – 10:30 Çalışma Dizaynları ve Kullanım Alanları : Olgu kontrol çalışma
Özge Yılmaz
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Çok merkezli çalışma Yönetimi
Zuhal Karakurt
11:15 – 11:45 Değişkenler ve Ölçümler: Tanımlama
Yelda Varol
11:45 – 12:30 Araştırmalarda hata kaynakları (Bias)
Pınar Ay
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Güç analizi nedir? Örnek genişliği nasıl tahmin edilir?
Seval Kul
14:00 – 14:30 Örneklem Seçimi
Ayşe Bilge Öztürk
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Blimsel Araştırmalarda Etik
Ali Naycı
15:45 – 16:00 Son test
16:00 – 16:30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 5 TORAKS TRAVMALARINA YAKLAŞIM
SAAT KURS 5
TORAKS TRAVMALARINA YAKLAŞIM
KURS BAŞKANLARI: TAMER ALTINOK, ALİ ÖZDÜLGER
08:00 – 08:30 Açılış Konuşmaları
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 – 09:30 Toraks travmasında radyoloji ve tartışmalı konular
Necdet Poyraz
09:30 – 10:00 Künt toraks travmaları  (olgular eşliğinde)
Refik Ülkü
10:00 – 10:30 Penetran toraks travmaları (olgular eşliğinde)
Aykut Eliçora
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Terör ve savaşta göğüs cerrahlığı
Onur Genç
11:15 – 12:15 Toraks travmalarında yoğun bakım ve ek tedavi yöntemleri (NIMV, IMV, ECMO)
Alper Yosunkaya
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Toraks travmalarında VATS uygulamaları (olgular eşliğinde)
Oğuzhan Özyurtkan
14:00 – 14:30 Toraks Travmalarında ne zaman torakotomi (olgular eşliğinde)
Tunç Laçin
14:30 – 15:00 Toraks duvarı travmalarında fiksasyon endikasyonları, yöntemleri ve seçimi (Olgular eşliğinde)
Recep Demirhan
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 16:00 Trakeobronşiyal ve
Özefagus yaralanmalarında
Tanı ve Tedavi Yaklaşımları (Olgular eşliğinde)
Cabir Yüksel, Atilla Eroğlu
16:00 – 16:30 Vaka sunumları ve tartışma
Salih Topçu
16:30 – 17:00 Son test
17:00 – 17:30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 6 TEMEL KLİNİK SORUNLARA PRATİK ÇÖZÜMLER
SAAT KURS 6
TEMEL KLİNİK SORUNLARA PRATİK ÇÖZÜMLER
KURS BAŞKANLARI: LEVENT TABAK, HATİCE TÜRKER
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları, tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Levent Tabak, Hatice Türker
08:30 – 09:00 Sarkoidoz Mu? Tüberküloz Mu? Lenfoma Mı?
İsmail Hanta
09:00 – 09:30 Zor Sarkoidoz nasıl yönetilir?
Özlem Özdemir
09:30 – 10:00 Kistik Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Gündeniz Altıay
10:00 – 10:30 Probable UIP nedir? Böyle bir hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?
Levent Tabak
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 12:30 Eozinofilik Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Esin Tuncay
12:30 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:15 Nöromüsküler hastalıklarda dispneye yaklaşım
Esen Kıyan
14:15 – 14:45 Dispne ile gelen olgu: PAH hangi olguda düşünelim?
İlknur Başyiğit
14:45 – 15:15 PAH’lı hasta yönetimi
İlknur Başyiğit
15:15 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 16:45 Olgularla Tartışma
Gülrü Polat
Aylin Pıhtılı
Baran Gündoğuş
16:45 – 17:00 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Levent Tabak, Hatice Türker
KURS 7 GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANINDAN İŞYERİ HEKİMİ (İYH) NE İSTER?
SAAT KURS 7
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANINDAN İŞYERİ
HEKİMİ (İYH) NE İSTER?
KURS BAŞKANLARI: İBRAHİM AKKURT, FATMA ERBOY,
METİN AKGÜN, ATINÇ KAYINOVA
08:00 – 08:30 Açılış Konuşmaları
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
İbrahim Akkurt, Atınç Kayınova, Birsen Ocaklı
09:00 – 09:30 Pnömokonyoz yapıcı işlerde GH uzmanından ne isteriz?
Atınç Kayınova
09:30 – 10:00 Pnömokonyoz dışı işlerde GH uzmanından ne isteriz?
İstemi Oral
10:00 – 10:30 Radyolojik etkilenmede İYH’ne ne yanıt vermeliyiz?
(Şüpheli Pnömokonyoz ve pnömokonyoz dışı)
Fatma Erboy
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 12:30 Spirometrik bozukluk olanlarda İYH’ne ne yanıt vermeliyiz?
(PA ve SFT  değerlendirme /demo pratiği)
İpek Özmen, İbrahim Akkurt, Fatma Erboy, Birsen Ocaklı
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 KOAH tanılı çalışanı İYH nasıl yönetmeli?
Abdülsamet Sandal
14:00 – 14:30 Astım tanılı çalışanı İYH nasıl yönetmeli?
Dilşad Mungan
14:30 – 15:00 Hipersensitivite Pnömonitisi tanılı hastaya İYH nasıl yönetmeli?
Zafer Hasan Ali Sak
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Enfeksiyonlar ve aşılamayı İYH nasıl yönetmeli?
Hilal Altınöz
15:45 – 16:15 Raporlarda GH uzmanı ne yazar? İş yeri hekimi nasıl yapmalıdır?  (tozsuz-istirahat-maluliyet-hafif işler)
İbrahim Akkurt, Birsen Ocaklı
16:15 – 16:30 Son test
16:30 – 16:45 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
İbrahim Akkurt, Atınç Kayınova, Birsen Ocaklı, Fatma Erboy
KURS 8 TOPLUMDA, HASTANEDE VE BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ BİREYLERDE VİRAL VE FUNGAL PNÖMONİLER
Saat KURS 8
TOPLUMDA, HASTANEDE VE BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ BİREYLERDE VİRAL VE FUNGAL PNÖMONİLER
KURS BAŞKANLARI: CENK BABAYİĞİT, AYŞİN ŞAKAR COŞKUN
08:00 – 08:15 Açılış konuşmaları
08:15 – 08:50 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı
Cenk Babayiğit, Ayşin Şakar Coşkun
09:00 – 09:30 Viral P. Etiyoloji
Toplum/Hast/BBK risk grubu
Meltem Taşbakan
09:30 – 10:00 Klinik Tablo(lar)
Yeni V.P. SARS, MERS
Cenk Babayiğit
10:00 – 10:30 Tanı Yönemleri – Ayırıcı Tanı
Hüsnü Pullukçu
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Tedavi ve Korunma
Ayşin Şakar Coşkun
11:15 – 12:00 Örnek olgular (3 olgu)
Hüsnü Pullukçu
12:00 – 12:30 İmmünitesi sağlam kişilerde Fungal P. Olgu temelinde
Etiyoloji, Klinik
Abdullah Sayıner
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 İmmünitesi sağlam kişilerde Fungal P.
Tanı yöntemleri, Tedavi
Abdullah Sayıner
14:00 – 15:00 İmmünitesi baskılanmış kişilerde Fungal P: Olgu temelinde. Etiyoloji, Klinik, Tanı yöntemleri, Tedavi
Füsun Öner Eyüboğlu
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 16:00 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 9 OLGULARLA İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
Saat KURS 9
OLGULARLA İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
KURS BAŞKANLARI: NALAN ADIGÜZEL, CÜNEYT SALTÜRK
08:00 – 08:30 Açılış Konuşmaları
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 – 09:45 Akut Solunum Yetmezliğinde tanı ve tedaviye yaklaşım
Aylin Özsancak
09:45 – 10:30 Hızlı ardışık entübasyon
Cenk Kıraklı
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Hastayı mekanik ventilatöre bağlama (mod, ayarlar, takip)
Nalan Adıgüzel
11:15 – 12:30 Sedasyon- Nasıl sedasyon uygulanır?
Serdar Akpınar
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Hemodinamikmonitorizasyon- Vazopressör tedavi
Cüneyt Saltürk
14:15 – 15:00 Weaning: nasıl wean ederim
Özlem Ediboğlu
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Uzamış weaning, kronik solunum yetmezliği
Özlem Moçin
15:45 – 16:15 Vakalarla mekanik ventilatörkomplikasyonları
Gökay Güngör
16:15 – 16:30 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 10 AKCİĞER KANSERİNDE GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Saat KURS 10
AKCİĞER KANSERİNDE GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
KURS BAŞKANLARI: SEDAT ALTIN, HÜSEYİN YILDIRIM
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Sedat Altın, Hüseyin Yıldırım
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Sedat Altın, Hüseyin Yıldırım
09:00 – 09:30 EBUS Bronkoskopi; anatomi, hasta hazırlığı
Meltem Tor
09:30 – 10:00 EBUS Bronkoskopi; Örneklerle uygulama
Ömer Özbudak
10:00 – 10:30 Periferik akciğer lezyonlarında bronkoskopik tanısal yöntemler (radial EBUS, Navigasyon)
Demet Karnak
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 12:30 EBUS Bronkoskopi; Örneklerin Hazırlanması ve Patolojik Tanıda Önemi Nedir?
Funda Demirağ
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Bronkoskopik sıcak yöntemler (Laser, APC, Elektrokoter)
Onur Fevzi Erer
14:00 – 14:30 Bronkoskopik Soğuk Yöntemler (Kriyoterapi)
Demet Karnak
14:30 – 15:00 Trakeobronşial stentler
Cengiz Özdemir
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Malign plevral sıvılar invaziv tanısal yaklaşımlar
Hüseyin Yıldırım
15:45 – 16:15 Malign plevral sıvılar drenaj tekniklerii plöredezis,
Şenay Yılmaz
16:15 – 16:30 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Hüseyın Yıldırım
KURS 11 TORAKS RADYOLOJİSİ
Saat KURS 11
TORAKS RADYOLOJİSİ
KURS BAŞKANLARI: MACİT ARIYÜREK, RECEP SAVAŞ
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Macit Arıyürek, Recep Savaş
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Macit Arıyürek, Recep Savaş
09:00 – 09:15 Akciğer grafisinin değerlendirilmesi
Macit Arıyürek
09:15 – 09:30 Akciğer nodüllerine yaklaşım ve takip
Canan Akman
09:30 – 09:45 Trakea hastalıkları
Polat Koşucu
09:45 – 10:30 Olgu sunumları
Macit Arıyürek
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:05 Pulmoner tromboemboli
Polat Koşucu
11:05 – 11:25 Vaskülitler  ve diğer vasküler hastalıklar
Canan Akman
11:25 – 11:45 Mediastinal hastalıklar
Cihan Göktan
 11:45 – 12:30 Olgu Sunumları
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:50 Plevra hastalıkları
Cihan Göktan
13:50 – 14:10 Düşük doz BT uygulamaları
Çetin Atasoy
14:10 – 14:30 BT perfüzyon pulmoner anjiografiye karşı
Koray Hekimoğlu
14:30 – 15:00 Akciğer kanserinde Diffuzyon MR mı PET/BT mi?
Recep Savaş
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Akciğer ödemi/ARDS/Pnömoni ayrımı
Can Karaman
15:30 – 15:45 İPF ve İLA, Radyolojik erken tanı ve ayrım
Can Karaman
15:45 – 16:00 Sarkoidoz ve kronik hipersensitivite pnömonisi
Çetin Atasoy
16:00 – 16:15 Olgu sunumları
Koray Hekimoğlu
16:15 – 16:30 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
KURS 12 AKCİĞER TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Saat KURS 12
AKCİĞER TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
KURS BAŞKANLARI: ZEKİ KILIÇASLAN, AYLİN BABALIK
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Zeki Kılıçaslan
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Aylin Babalık, Tülay Keskin
09:00 – 09:30 Mikobakteri evrimi
Ahmet Görkem Er
09:30 – 10:00 TDM sınıflama, epidemiyoloji, patogenez
Kaya Köksalan
10:00 – 10:30 Mikrobiyoloji laboratuvarı klinisyene neler verebilir? (Kültür, tiplendirme, ilaç duyarlılık testleri)
Kaya Köksalan
10:30 -10:45 Kahve molası
10:45 – 11:30 TDM den şüphelenme, klinik yaklaşım ve tanı (Olgularla interaktif sunum)
Zeki Kılıçaslan
11:30 – 12:15 TDM den şüphelenme, klinik yaklaşım ve tanı (Olgularla interaktif sunum)
Serir Özkan
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Yavaş üreyen TDM lerde tedavi planlaması ve takibi (Olgularla interaktif sunum)
Aylin Babalık
14:15 – 15:00 Hızlı üreyen TDM lerde tedavi planlaması ve takibi (Olgularla interaktif sunum)
Şeref Özkara
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 İlaçları nasıl temin edebilirim ?
Erhan Kabasakal
15:30 – 15:45 Son test
Aylin Babalık,Tülay Keskin
15:45 – 16:00 Geri bildirim, katılım belgesi dağitımı ve kapanış
Aylin Babalık, Tülay Keskin
KURS 13 TÜTÜN KONTROL KURSU
Saat KURS 13
TÜTÜN KONTROL KURSU
KURS BAŞKANLARI: ASLI GÖREK DİLEKTAŞLI, PINAR PAZARLI BOSTAN
08:00 – 08:30 Açılış (Tanışma, öğrenim hedeflerinin ve programın tanıtımı, beklentilerin alınması)
08:30 – 08:40 Açılış (ön test)
08:40 – 09:00 Türkiye’de Tütün Kontrolü Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı Yetkilisi
09:00 – 09:15 Tütün verileri ne diyor?
Osman Elbek
09:15 – 09:30 Tütün endüstrisinin değişmeyen yüzü
Elif Dağlı
09:30 – 09:45 Güncel bilgilerle tütün bağımlılığının nörobiyolojik boyutu
Zeynep Ayfer Aytemur
09:45 – 10:05 Klinik Değerlendirme, Hangi Evrede Hangi Müdahale?
Funda Öztuna
10:05 – 10:30 Transteoretik modele göre davranış değişikliği evreleri ve modele uygun psikoterapötik yaklaşımlar – örneklerle pratik uygulama
Oğuz Kılınç
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Farmakolojik Tedavi
Esra Uzaslan
11:15 – 11:30 Farmakolojik tedavi – örneklerle pratik uygulama
Pelin Duru Çetinkaya
11:30 – 11:45 Psikiyatrist gözünden bağımlıyı psikosoyal değerlendirme ve yönlendirme algoritması
Özge Hısım
11:45 – 12:00 Sigara bırakma yardımında davranışçı bilişsel tedavi içeriği
Pınar Pazarlı Bostan
12:00 – 12:15 Nüks Olgulara Yaklaşım
Atilla Uysal
12:15 -13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:45 Zor Olgulara Yaklaşım (Gebeler, Psikiyatrik Hastalığı Olanlar, Kardiovasküler Hastalığı Olanlar, Kanser Hastaları)
Banu Salepçi
13:45 – 14:00 Nüks ve zor olgulara davranışçı yaklaşım
Dilek Sarıkaya
14:00 – 14:15 Sigara bırakma polikliniği deneyimlerimiz
Seren Arpaz
14:15 – 14:30 Tütün, gençler ve kadınlar
Füsun Yıldız
14:30 – 14:45 Gençler ve adolesanda sigara bırakma yaklaşımı
Nazan Çobanoğlu
14:45 – 15:00 Elektronik sigara
Aslı Görek Dilektaşlı
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Isıtılmış tütün ürünleri
Cengiz Özge
15:30 – 15:45 Nargile ve sarmalık kıyılmış tütün
Çağla Uyanusta Küçük
15:45 – 16:00 Son test
KURS 14 TANIDAN TEDAVİYE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KURSU
Saat KURS 14
TANIDAN TEDAVİYE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KURSU
KURS BAŞKANLARI: NEJAT ALTINTAŞ, NEŞE DURSUNOĞLU
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Selma Fırat, Nejat Altıntaş
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 – 09:30 Uykuda solunum bozuklukları sınıflaması ve tanımlar
Selma Fırat
09:30 – 10:00 Polisomnografi tanımı ve endikasyonları
Ender Levent
10:00 – 10:30 Hastanın teste hazırlanması
Neşe Dursunoğlu
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:40 Uyku evrelerinin skorlanması
Tansu Ulukavak Çiftçi
11:40 – 12:10 Solunumsal olayların ve bacak hareketlerinin skorlanması
Sertaç Arslan
12:10 – 12:30 Polisomnografinin raporlanması
Sebahat Genç
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Uykuda solunum bozukluklarında PAP tedavisi: Hangi hastaya hangi cihaz?
Bülent Çiftçi
Olgularla PAP Tedavisi
14:00 – 14:20 Olgu 1
Mehmet Ali Habeşoğlu
14:20 – 14:40 Olgu 2
Ceyda Kirişoğlu
14:40 – 15:00 Olgu 3
Hikmet Fırat
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:35 Olgu 4
Nejat Altıntaş
15:35 – 15:55 Olgu 5
Ömer Araz
15:55 – 16:30 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

82 comments

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  15 December 2015 at 14:07

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Mr WordPress

  22 December 2015 at 15:16

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply

 • Bir WordPress yorumcusu

  15 November 2017 at 16:22

  Merhaba, bu bir yorumdur.
  Yorum moderasyonuna başlamak, düzenlemek ve silmek için lütfen yönetim panelindeki yorumlar bölümünü ziyaret edin.
  Yorumcuların avatarları Gravatar üzerinden gelmektedir.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *